وقـتـی تـو را بـه نـام صـدا مـی کـنـم...!

وقـتـی تـو را بـه نـام صـدا مـی کـنـم

انـگـار هـسـتـی در مـن جـریـان مـی یـابـد

انـگـار یـک کـاسـه شـبـنـم را 

لاجـرعـه سـر مـی کـشـم

وقـتـی تـو را بـه نـام صـدا مـی کـنـم

بـه اعـمـاق تـاریـخ مـی روم

تـاریـخِ اولـیـن بـنـفـشـه ای کـه بـرای تـو چـیـدم...!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وای خدای من!تعجب

چرا وب خیلی از دوستام حذف شده؟گریه

میترسم وب منم حذف شهنگران

/ 82 نظر / 80 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهرزاد121

دستم به عشق نمیرسید، غرورم را زیر پا گذاشتم؛ اما... باز هم نرسید................................

شهرزاد121

♥اولین تو بودی♥ ♥آخرین هم تو خواهی بود♥ ♥نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم♥ ♥انتظار بارانت سخت هم باشد♥ ♥فقط به خیال آمدنت♥ ♥خیس خیسم♥

شهرزاد121

به سلامتی زندگی که اگه خوش بگذره اسمش میشه "خاطره" اگر پدرت دربیاد اسمش میشه" تجربه"...!!!

شهرزاد121

ه سلامتی مادر که غذا توی دهن ما گذاشت و ما ” اشک” توی چشمهاش گذاشتیم . . .

شهرزاد121

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد . . .

شهرزاد121

ی شک تو از قوم مغولی امدی اتش زدی جانم را ویران کردی کاخ ارزوهایم را به اسارت بردی قلبم را

شهرزاد121

آن که برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت … به همه عالمش از من نتوانند خرید!

شهرزاد121

به سکوتم… به قوی‌ترین سلاحم احترام بگذار! طنینش را می‌شنوی؟ از زیباییِ آنچه می‌گویم، لذت می‌بری!؟