بـا هـم بـخـنـدیـم...!(1)

رفـتـم شـیـریـنـی فـروشـی یـارو جـعـبـه شـیـریـنـی رو 180 تـا گـره زدخنثی

بـهـش گـفـتـم داداش اگـه مـیـخـوای خـیـالـت راحـت بـشـهلبخند

روش بـنـویـس لـعـنـت بـر پـدر مـادر اونـی کـه در جـعـبـه رو بـاز کـنـهاز خود راضی

نـمـیدونـم چـرا عـصـبـی شـد بـا لـگـد پـرتـم کـرد بـیـرونقهر

گـفـت اصـلـا شـیـریـنـی نـداریـمابرو

ولـی چـرت مـیـگـفـت کـلـی شـیـریـنـی داشـت خـودم دیـدمدروغگو

 

کـتـلـت یـه اخـلـاقـی کـه داره

اگـه 100 تـام درسـت کـنـن

اخـر بـه هـمـه 3 تـا مـیـرسـهگریه

امـروز نـمـیدونـسـتـم چـطـوری بـه خـانوادم بـگـم زن مـیـخـوام

و دیـگـه بـزرگ شـدممتفکر

پـا شـدم کـولـرو خـاموش کـردماز خود راضی

بـابـام اومـد مـاچـم کـرد گـفـت:ماچ

حـالـا دیـگـه مـرد شـدی وقـت زن گرفـتـنـتـهنیشخند

کـلـیـد اسـرار: الـگـو گـرفـتـن از پـدریول

 

رفـتـم کـلـانـتـری مـیـگـم گـوشـیـمـو گـم کـردموقت تمام

مـیـگـه کـجـا گـم کـردی؟ مـیـگـم پـارک

مـیـگـه چـرا رفتـی پـارک؟ اصـلـا بـا کـی رفـتـی؟منتظر

گـروهـبـان اسـدی بـبـرش بـازداشـتـگـاهتعجب

دو تـا BMW بـا هـم ازدواج مـیـکـنـن

اگـه گـفـتـی بـچـشـون چـی مـیـشـه؟نیشخند

بـچـشـون مـیـشـه پـرایـدمژه

مـیـدونـی چـرا؟

چـون ازدواج فـامـیـلـی بـوده بـچـه مـنـگـل شـده

مـیـفـهـمـی؟!زبان

یـه جـوری مـیـگـن پـسـرا بـرن سربـازی آدم مـیـشـن انـگـار حـیـوون درنـدن

گـنـاه دارن ایـن گـوگـولـیـاخوشمزه

یـه گـوشـه نـشـسـتـن ابـروهـاشـونـو تـمـیـز مـیـکـنـنقهقهه

چـیـکـارشـون داریـن آخـه؟!نیشخند

هـروقـت رفـتـیـد در یـخـچـالـو بـاز کـردیـد دیـدیـد چـیـزی تـوش نـیـسـت

حـتـمـا یـه قـلـوپ آب بـخـوریـد

کـه یـخـچـال فـکـر نـکـنـه ضـدحـال زده بـهـتـونزبان

کـثـافـت درازقهر

سـفـیـد احـمـق مـسـتطـیـلـیکلافه

/ 46 نظر / 101 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرادعیسوند

مورد داشتیم دختره برای اینکه برف پاک کن تندتر کار کنه گاز میداده![نیشخند]

فریبا

میدونی من عاشق این پسراییم که ابرواشون از من نازک تره بد سیبیل گذاشتن مثِ ناصرالدین شاه :lol:

فریبا

هر وقت پسرا فرق رنگ های زرشکی ، جگری ، دونه اناری ، سرخ آبی ، لاک ناخونی رو فهمیدن و به همشون نگفتن قرمز اونوقت بیان پارک دوبل خانوما رو مسخره کنن !

فریبا

میدونید چرا بیشتر نخبه های جهان و رتبه اولی های کنکور پسرن؟؟؟؟ چون به خاطر ترس و فرار از سربازی عین س…گ درس میخونن!؟!!؟!؟!؟ سلامتی داداشای گلم که هنوز سربازی نرفتن!؟!؟!؟!

فریبا

. داریم کم کم نزدیک میشیم به روزی که یه پسر از خودش عکس بزاره زیرش بنویسه اینم من بدون آرایش!!! خخخخخخخخخخخ [نیشخند]

مريم

دمت گرم روحمون شاد شد روحت شاد[نیشخند][خنده]

مريم

خدا نكنه عشقممممممم راستي منم آپمممم بدو بيا[ماچ]