زن کـه بـاشـی...!

گـاهـی دوسـت داری

تـکـیـه بـدهـی

پـنـاه بـبـری

ضـعـیـف بـاشـی

دسـت خـودت نـیـسـت


زن کـه بـاشـی

گـهـگـاه حـریـصـانـه بـو مـی کـنـی دسـت هـایـت را

شـایـد عـطـر تـلـخ و گـس مـردانـه اش

لا بـه لای انـگـشـتـانـت بـاقـی مـانده بـاشـد

 

زن کـه بـاشـی 

گـاهـی مـی زنـی زیـر گـریـه

کـه دلـش بـلـرزد و صـدایـت کـنـد: بـانـو ...

دسـت خـودت نـیـسـت

 

زن کـه بـاشـی

گـاهـی رهـایـش مـی کـنـی

و پـشـت سـرش آب مـی ریـزی

و قـنـاعـت مـی کـنـی بـه رویـای حـضـورش

بـه ایـن امـیـد کـه او خـوشـبـخـت بـاشـد

دسـت خـودت نـیـسـت 

زن کـه بـاشـی

هـمـه ی دیـوانـگـی هـای عـالـم را بـلـدی

مـی تـوانـی زیـر لـب تـرانـه بـخـوانـی و آشـپـزی کـنـی

مـی تـوانـی جـلـوی آیـنـه مـوهـایـت را شـانـه کـنـی

و حـس کـنـی نـگـاهـش را

مـی تـوانـی سـاعـت هـا بـه امـیـد گـره خـوردن شـال دور گـردنـش

بـبـافـی و در هـر رج بـوسـه بـکـاری

بـرای روزهـای مـبـادا کـه کـنـارش نـیـسـتـی

 

زن کـه بـاشـی

بـایـد صـبـور بـاشـی مـدارا کـنـی

و بـا هـمـه بـغـض هـایـت لـبـخـنـد بـزنـی

 

زن کـه بـاشـی

هـزار بـار هـم کـه بـگـویـد دوسـتـت دارد

بـاز هـم خـواهـی پـرسـیـد: دوسـتـم داری؟

و تـه دلـت هـمـیـشـه خـواهـد لـرزیـد

 

زن کـه بـاشـی

هـرچـقـدر هـم کـه زیـبـا بـاشـی

نـگـران زیـبـاتـرهـایـی مـی شـوی کـه شـایـد عـاشـقـش شـونـد

 

زن کـه بـاشـی

هـروقـت کـه صـدایـت مـی کـنـد:خـوشـگـلـم؟

خـدا را شـکـر مـی کـنـی کـه در چـشـمـان او زیـبـایـی

دسـت خـودت نـیـسـت 

 

زن کـه بـاشـی

هـمـه ی دیـوانـگـی هـای عـالـم را بـلـدی

  

/ 64 نظر / 210 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لاله پرپر

كـــــــــاش قلبـــها انقدر صــــاف بــــود كه قبـــــل از پاييـــــن آمدن دستــــها دعــــا هامستــــجاب ميــــشد

لاله پرپر

بهم گفت : دوست من، یعنی ما لیاقت داریم جزء 313 یار امام زمان (عج)باشیم؟؟ یه لبخند زدم و با شرمندگی گفتم : بیا بشینیم گریه کنیم رفیق! ما جزء ۲۵ میلیون زائر کربلا هم نیستیم..!! چه برسه به 313

لاله پرپر

سلام هانیه جان ممنون از حضورت واقعا جمله هایی که تو پستت گذاشتی عالین خیلی دوسشون دارم یه حقیقتیه موفق باشی[قلب]

مريم

بيگ لاااااااااااااااااايك هانيه جووووووووووووون[تایید][تایید][تایید][تایید]

لاله پرپر

فدای تو عزیزم کاری نکردم وظیفه ام بود[قلب][قلب]

M@ry@m

خیلی زیبا بود[گل]

گمنام

یه وقت هایی فکر میکنم مرد بودن چقدر می تواند غمگین باشد. هیچ کس از دنیای مردانه** ...**نمی گوید. هیچ کس از حقوق مردان دفاع نمیکند. هیچ انجمنی با پسوند «... مردان» خاص نمیشود. مرد ها نمادی مثل رنگ صورتی ندارند. این روزها همه یک بلند گو دست گرفته اند و از حقوق و دردها و دنیای زنان می گویند. در حالی که حق و درد و دنیای هر زنی یکی از همین مردها است. یکی از همین مردهایی که دوستمان دارند. وقتی میخواهند حرف خاصی بزنند هول می شوند. حتی همان مرد هایی که دوستمان داشتند ولی رفتند...*

mohsen

همه عکس ها،عالی

محمد

جور دیگر باید دید ... چتر ها را باید بست ... زیر باران باید رفت ... فکر، خاطره را ... زیر باران باید برد ... با همه مردم شهر ... زیر باران باید رفت ... دوست را زیر باران باید دید ... عشق را زیر باران باید جست ... هر کجا هستم باشم ... آسمان مال من است ... حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ... هر کجا هستم باشم ... آسمان مال من است ... حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....