مــرد بـاش...!

 

قـلـهــ یـ قـافــ کـهــ سـهـلــ اسـتـــــ 

مـنــ قـلـهـ یــ کـافــ و لـامــ و مـیـمــ و نـونــ و واو

را هـمــ بـخـاطـرتــــ فـتـحـــ مـیــ کـنـمـــ

امـا تـــو

مــرد بـاشـــ

اگـر سـراغـــ نـگـاهـتــــ را گـرفـتـنـد 

بـگـو کـهـ واگـذار شـدهـــ

 

/ 44 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روزالی پیرسون

هرکس میخواهد مارابشناسد داستان کربلا را بخواند. هرچند اگر دل کربلایی نباشد، خواندن داستان را نیز سودی نیست. شهید آوینی

Arefeh

بهترین دوستم آینه است وقتی من گریه میکنم ، او نمی خندد ... "چارلی چاپلین"

Arefeh

زخم میزنی و میروی چه باک همینم میشود یادگاری که یاد تورا همیشه برایم تازه کند

آمد

متن به واقع زیبایی بود .امید که همچو دو سطر آخر این مرام در همه ما باشد که وفادار باشیم به نگاه .

تنها دل

سلام . ممنون بابت لینک . . . (یوسف)

سردار خیبر

در روزگاری زندگی میکنیم کـه: هَرزگی “مـُـــــد” اســت ! بی آبرویــی “کلاس” اســـت ! مَســـــتی و دود “تَفـــریــح” اســـت ! رابطه با نامحرم “روشــن فکــری” اســت ! گــُـرگ بــودن رَمـــز “مُوفقیت” اســـت ! بی فرهنگی “فرهنگ” است ! پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه “رشد ونبوغ” است ! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مرادعیسوند

دنـیــــای مـجــــــــازی ، اون بـیـــــرونـه کــــه هـمــــــه بــــا نـقـــــابـــن ، هـمــــــه تـــــو قـیــــافـن دنـیــــــای واقـعــــــی ایـنـجـــــاس هـمـــــه بــــی ریــــا و خـــــاکـی کـســــی زخـمـــــاشـــو نـمـیـپـــــوشــــونـه کـســــــی اشــــــکـاشـو پـــــاک نـمـیـکــــنـه ..[گل]